Wat is online werken

Het Nieuwe Werken of Het Werken in de Cloud is momenteel een veel gehoord begrip.

Wat is het? Wat kan het voor uw bedrijf betekenen, en welke voordelen heeft deze manier van werken?

Het Nieuwe Werken heeft invloed op alle disciplines in een organisatie:

ICT, Organisatie, Finance, Administratie, Huisvesting, Legal, HR, etc. Een veel gebruikte invalshoek voor Het Nieuwe Werken is slimmer en efficiënter werken door gebruik te make van nieuwe ICT technologie. Waarom in de file staan richting kantoor, als je elkaar via webconference kunt spreken en op afstand met elkaar kunt samenwerken.

Nieuwe mogelijkheden

De organisatiestructuur waarbij we acht uur per dag met zijn allen in hetzelfde gebouw werken, lijkt achterhaald door de technologische mogelijkheden die internet biedt. Door deze mogelijkheden, maar ook door nieuwe werkmethodes,
nieuwe generatie werknemers zal kenniswerk ingrijpend veranderen.

Daar komt bij dat bedrijven meer dan ooit met elkaar moeten concurreren om de beste werknemers binnen te halen.
Eisen werknemer veranderen

Nieuwe Professionals stellen andere wensen en eisen aan hun werkgever dan vorige generaties. Steeds meer mensen willen werk combineren met privé. Waarom een uurtje vrij nemen, in overleg met de baas, om naar de tandarts of dokter te gaan, terwijl dezelfde tijd in de avonduren kan worden ingehaald door werk thuis af te handelen?

Aansturen op resultaat

Het is als directeur, ondernemer of manager zinvol om na te denken over de gevolgen die de vraag naar Het Nieuwe Werken betekent. Diverse bedrijven hebben al ervaring opgedaan met Het Nieuwe Werken. Door slimmer met tijd om te gaan, kan er aanzienlijk worden bespaard. Doordat mensen flexibel werken zijn er minder werkplekken nodig, worden er minder reiskosten gemaakt en is er een verhoging van arbeidsproductiviteit. Daarnaast zien bedrijven die Het Nieuwe Werken toepassen een lager ziekteverzuim, minder 'grijs ' verzuim en minder verloren uren in de file.

Heeft u al onderzocht of werk in uw organisatie efficiënter en effectiever kan worden ingericht? Onze adviseurs helpen u graag met dit vraagstuk.

Bel ons op 050 2030444

Teruggebeld worden? Laat uw naam en nummer achter en wij bellen u!

Stuur ons direct een e-mail!