Efficiëntie door krachten te bundelen.

Samen EFFICIËNT werken

Efficiëntie in stroomverbruik:

Er zijn tussen 2010 en 2015 verschillende onderzoeken geweest die ieder laten zien dat er degelijk een nieuwe manier is om milieuvriendelijk te werk te gaan als bedrijf zijnde. Een onderzoek van Treehugger© dat gedaan is in 2010 laat zien wat de Cloud kan veranderen in de wereld. Inmiddels is de Cloud nog verder doorgegroeid, maar dit onderzoek laat al dat de Cloud een goede eerste stap is om bedrijven milieuvriendelijker te krijgen. Uit het onderzoek is gebleken dat wanneer alle bedrijven in de Cloud zullen gaan werken, bedrijven 38% minder stroom verbruiken. Dit zal uiteindelijk resulteren in een reductie van CO2-uitstoot van maar liefst 28%.

 

Efficiëntie in materialen/grondstoffen:

In een wereld waar we met z’n allen veel verbruiken en weggooien, kunnen wij als bedrijven samen een nieuwe stap zetten. Er zijn nu nog veel bedrijven die gebruik maken van een eigen server. Dit is natuurlijk niet verkeerd, maar om economische en ecologische redenen is de overstap naar de Cloud misschien wel een goed idee.

Een van de redenen dat wij van Cloudteq dit werk doen is omdat wij vaak verschillende servers hebben gezien die maar op 10% van de capaciteit draaide en dat is natuurlijk erg overbodig. Misschien wel effectief, want u komt nooit capaciteit te kort, maar zeker niet efficiënt. Zowel economisch niet als ecologisch niet en daarom biedt Cloudteq haar online werkplekken aan.